موسسه راهبردی بشرا پژوه

موسسه راهبردی بشرا پژوه

رویداد‌ها۳۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۳۸
ارتباط با موسسه راهبردی بشرا پژوه
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۵۰۰۳۲۷۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره موسسه راهبردی بشرا پژوه

کارگزار رسمی توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی