دپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی

دپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۸
دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

دوره عکاسی مقدماتی

 • قم
 • از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰

آموزش تدوین با نرم افزار پریمیر

 • قم
 • از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

آموزش اختصاصی نرم افزار PowerPoint

 • قم
 • از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

آموزش اختصاصی نرم افزار EXEL

 • قم
 • از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
سه‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

تایپ

 • قم
 • از ۱۸۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

آموزش اختصاصی نرم افزار WORD

 • قم
 • از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۳۰

آموزش ایندیزاین مقدماتی

 • قم
 • از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰

ایلوستریتور مقدماتی

 • قم
 • از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

فن بیان و سخنوری

 • قم
 • از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
یک‌شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۳۰

مهارت های هفت گانه ICDL

 • قم
 • از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتاردپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
ارتباط با دپارتمان مهارت های عمومی و توسعه فردی
شماره برگزارکننده
۰۲۵۳۲۶۱۴۰۷۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام