لایتک Laitec

لایتک Laitec

رویداد‌ها۷۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۳۵
ارتباط با لایتک Laitec
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۰۸۶۰۱۹ - ۰۲۱۶۶۰۳۵۱۲۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره لایتک Laitec

برگزارکننده ی دوره های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات