مثبت 6 با همکاری مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

مثبت 6 با همکاری مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۰

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با مثبت 6 با همکاری مرکز توسعه مهارت‌های مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۱۰۵۳۶۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام