مجمع شهرداران آسیایی

مجمع شهرداران آسیایی

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰

همبستگی برای صلح ویژه دانشجویان بین الملل

  • تهران
  • رایگان
آواتارمجمع شهرداران آسیایی
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۰۰

دوره آموزشی نگرشی نو به تاریخ روابط بین الملل

  • تهران
  • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارمجمع شهرداران آسیایی
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۸

کارگاه آداب تشریفات

  • تهران
  • رایگان
آواتارمجمع شهرداران آسیایی
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۸

کارگاه آداب تشریفات

  • تهران
  • رایگان
آواتارمجمع شهرداران آسیایی
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۱۸

کارگاه آداب تشریفات

  • تهران
  • رایگان
آواتارمجمع شهرداران آسیایی
ارتباط با مجمع شهرداران آسیایی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۸۹۰۸۴۵۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام