انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۷۷
ارتباط با انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۰۳۸۴۶۲۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه

انجمن علمی،دانشجویی مهندسی صنایع دانشگاه ارومیه