مدرسه نوآوری ارج

مدرسه نوآوری ارج

رویداد‌ها۲۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۱

متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد

ارتباط با مدرسه نوآوری ارج
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۷۹۷۶۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مدرسه نوآوری ارج

 ارج، يك مدرسه نوآوري مستقل با ماموريت سود رساني به جامعه از طريق تعالي طراحي، ساخت و كسب وكار