مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تکاپو)

مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تکاپو)

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۸۶
ارتباط با مدرسه کسب و کار اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تکاپو)
شماره برگزارکننده
(۰۲۱)۹۱۰۳۴۲۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام