مرتضی جوزدانی

مرتضی جوزدانی

رویداد‌ها۱۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۱
سه‌شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۳۰

آموزش اکسل پیشرفته در 24 ساعت

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰

دوره بین المللی کاربر ICDL

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
پنج‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۳۰

گارگاه آموزشی پداگوژی

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰

آموزش اکسل پیشرفته در 24 ساعت

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰

کارگاه سخت افزار کاربردی رایانه (جلسه معارفه)

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰

کارگاه های افزایش مهارت های شغلی

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰

کارگاه امنیت کامپیوتر

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
یک‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰

کارگاه کاربردی امنیت فناوری اطلاعات

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
یک‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۰

کارگاه آموزش اکسل کاربردی در حسابداری

 • اصفهان
 • رایگان
آواتارمرتضی جوزدانی
ارتباط با مرتضی جوزدانی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۶۸۰۴۹۳۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام