مرکزکارآفرینی فناورانه نوپا

مرکزکارآفرینی فناورانه نوپا

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶
ارتباط با مرکزکارآفرینی فناورانه نوپا
شماره برگزارکننده
+۹۸۹۳۹۹۷۸۲۴۸۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکزکارآفرینی فناورانه نوپا

نوپا یک شتابدهنده کسب و کارهای فناورانه است که با مشارکت صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان و سازمان نظام صنف رایانه اصفهان در قالب ایجاد فضای کاری ویژه، مشاوره و پشتیبانی به توسعه نوآوریهای فناورانه برای کسب و کارها و رویدادهای تخصصی کارآفرینی ایجاد شده است.
نوپا تلاش می کند با پشتیبانی سرمایه گذاران خود، همانند یک راهنما، متناسب با نیازها و شرایط هر تیم در فراز و نشیب مسیر، همگام با کسب و کار نوپا باشد تا بتوانند به ایده های تازه خود جامه عمل بپوشاند.