مرکز مهارت های پیشرفته جهاد صنعتی شریف

مرکز مهارت های پیشرفته جهاد صنعتی شریف

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۶

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با مرکز مهارت های پیشرفته جهاد صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۶۶۰۷۵۰۸۵-۶۶۰۷۵۰۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی