مرکز آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ

مرکز آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با مرکز آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز آموزش‌های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ

مدیرگروه حسابداری و مدیریت، خانم اصفهانیان