مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۷
ارتباط با مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۶۰۹۴۰۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران