مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۷۵
ارتباط با مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۶۰۹۴۰۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره مرکز توسعه مهارت های مهندسی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

واقع در دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

نرم افزارهای مهندسی، مهارت های کارگاهی و آزمایشگاهی، مهارت های اجتماعی و مهارت های کسب و کار