"مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان" و "موسسه آموزشی آروند"

"مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان" و "موسسه آموزشی آروند"

رویداد‌ها۱۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸۴
ارتباط با "مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان" و "موسسه آموزشی آروند"
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۳۶۳۴۶۵۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره "مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان" و "موسسه آموزشی آروند"

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان با مشارکت و همکاری موسسه آموزشی آروند به همراه  اعطای مدرک معتبر سازمان فنی و حرفه ای