مرکز نوآوری فینوداد www.finodad.com

مرکز نوآوری فینوداد www.finodad.com

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۳
ارتباط با مرکز نوآوری فینوداد www.finodad.com
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۰۹۲۱۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره مرکز نوآوری فینوداد www.finodad.com

فینوداد (مرکز نوآوری بانک ملی ایران و شرکت داده‌ورزی سداد)