مهدی ایزدی

مهدی ایزدی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
پنج‌شنبه ۲۴ مرداد

کارگاه انگیزشی دف نوازی

  • سمنان
  • رایگان
آواتارمهدی ایزدی
ارتباط با مهدی ایزدی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام