موسسه آموزش عالی آزاد بهار

رویداد‌های موسسه آموزش عالی آزاد بهار
ارتباط با موسسه آموزش عالی آزاد بهار
درباره موسسه آموزش عالی آزاد بهار

✨موسسه آموزش عالی آزاد بهـــار فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ آغاز و ماموریت اصلی خود را برگـزاری دوره‌های کاربردی در حوزه مدیـریت تعریـف نمود.

🔻طی ۱۶ سال اخیر، این موسسه موفق به برگزاری بیش از ۱۶۰ دوره مدیریت MBA برای مدیران به صورت کامـلاً حرفه‌ای و تخصصی شده‌ و نیز در حدود ۱۰۰۰ سمیـنار مدیریتی برای سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزار کرده‌است.

🔻این مجموعه پس از سالها تجربه در پرورش مـدیران موفق، برای اولیـن بـار در ایران اقدام به برگزاری دوره های پیشرفته Post MBA و دوره عالی مدیریت DBA بصورت حرفه‌ای و با رویکـرد افزایش توانمندی و مهـارت‌های مـدیـران نموده‌است و موفق به اجرای بیش از ۴۶ دوره DBA  و Post MBA، تا به امروز گردیده.

🔻از جمله افتخـارات بهار، آشنا ساختن بیش از ۷۰۰۰ نفر از مدیـران عرصه کسب‌وکـار با دانـش کاربردی و مهارت های نوین در حوزه مدیریت می‌باشد.

🔻هدف اصلی این مرکز ترکیب علم و عمل است. نه می‌توان علم را از مدیریت حذف کرد و نه می‌توان علم مدیریت را بدون عمل مدیریتی به سرانجام رساند. اعمال مدیریتی بدون پشتوانه علمی، نه‌تنها ما را به مقصود نمی‌رساند، بلکه ضرر و زیان جبران نا‌پذیری به ما وارد می‌کند و در عین حال اگر علم مدیریت به عمل منتهی نشود، اثربخش نخواهدبود. 

✨امید است که در این راه بتوانیم با موفقیت رسالت خویش را به انجام برسانیم.