موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت

رویداد‌ها۳۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

دوره آموزشی قراردادهای پیمانکاری به روشEPC/TURNKEY

 • تهران
 • ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
پنج‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰

دوره آموزشی مدیریت ادعا (Claim Management )

 • تهران
 • ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
پنج‌شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰

قرارداد نویسی پیشرفته

 • تهران
 • ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
پنج‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰

ساختار قراردادها

 • تهران
 • ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۶

ساختار قراردادها

 • تهران
 • رایگان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۶

ساختار قراردادها

 • تهران
 • رایگان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۶

ساختار قراردادها

 • تهران
 • رایگان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۶

ساختار قراردادها

 • تهران
 • رایگان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۶

ساختار قراردادها

 • تهران
 • رایگان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۶

ساختار قرارداد

 • تهران
 • رایگان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۶

ساختار قراردادها

 • تهران
 • رایگان
آواتارموسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
ارتباط با موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت
شماره برگزارکننده
۲۲۷۹۱۳۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی