موسسه حمایتی ایرانسر نور تهران با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت بهداشت و پیشگیری شهرداری تهران

موسسه حمایتی ایرانسر نور تهران با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت بهداشت و پیشگیری شهرداری تهران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۸
ارتباط با موسسه حمایتی ایرانسر نور تهران با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت بهداشت و پیشگیری شهرداری تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۹۵۰۲۷۵۲جناب آقای محسن سروش
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره موسسه حمایتی ایرانسر نور تهران با همکاری مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاونت بهداشت و پیشگیری شهرداری تهران

*دبیراجرایی همایش:جتاب استادمجتبی ابراهیمی

-تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات جناب آقای سروش:  009389502752

-ایمیل: ORUM.RPSIRAN.IR@GMAIL.COM

-وب سایت:http://rpsiran.ir/forum/index.php

-لینک تلگرام:https://t.me/rpsiranin