سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۸
ارتباط با سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۴۱۹۲۸۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت

02166419288

02166406741

02166496938

09303569949