همفکر مشهد

رویداد‌های همفکر مشهد
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با همفکر مشهد
درباره همفکر مشهد

تیم برگزاری همفکر مشهد در حوزه برگزاری رویداد های تخصصی کارآفرینی از سال 94 کار خود را شروع کرد و سابقه برگزاری بیش از 100 رویداد کارآفرینی/ و استارتاپی را در کارنامه خود داراست.