ویژن آکادمی

ویژن آکادمی

رویداد‌ها۱۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵۷
شنبه ۲۱ فروردین

مجموعه کارگاه‌های توسعه فردی

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۵ دی

کارگاه PayTech

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۲۸ آذر

کارگاه RegTech

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۲۱ آذر

کارگاه PFM

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۱۴ آذر

کارگاه CryptoCurrency

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۷ آذر

کارگاه LendTech

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۳۰ آبان

کارگاه InsureTech

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۲۳ آبان

کارگاه WealthTech

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۲۵ مهر

کارگاه BankTech

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۱۸ مهر

کارگاه FinTech - جلسه دوم

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۱۱ مهر

کارگاه FinTech - جلسه اول

 • تهران
 • ۳۵,۰۰۰ تومان
آواتارویژن آکادمی
پنج‌شنبه ۱۱ مهر

رویداد FinWay

 • تهران
 • رایگان
آواتارویژن آکادمی
ارتباط با ویژن آکادمی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام