پارس پندار نهاد

پارس پندار نهاد

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۳
ارتباط با پارس پندار نهاد
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۶۷۰۳۴۶۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره پارس پندار نهاد

هولدینگ آموزش ، پژوهش ، مشاوره کسب و کار و داوری پارس