مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان زنجان

مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان زنجان

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۶۵
ارتباط با مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان زنجان
وبسایت
http://zstp.ir/
شماره برگزارکننده
۰۲۴-۳۳۷۴۵۷۵۰ داخلی ۱۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی