پارک علم و فناوری استان زنجان

پارک علم و فناوری استان زنجان

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۵
ارتباط با پارک علم و فناوری استان زنجان
وبسایت
https://zstp.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۴۳۳۷۴۵۷۵۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی