پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۲
ارتباط با پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۰۶۵۱۳۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام