پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف

رویداد‌ها۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۵
ارتباط با پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۰۶۵۱۳۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام