پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)

رویداد‌ها۲۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۴۲
ارتباط با پژوهشکده علوم شناختی پژوهشگاه دانش های بنیادی (IPM)
وبسایت
undefined
شماره برگزارکننده
۰۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی