کاربوم

کاربوم

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰۵
چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

معرفی و آموزش الگوهای مصاحبه برای شغل‌های پرتکرار

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارکاربوم
سه‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

کارگاه آموزش پیشرفته ATS کاربوم

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارکاربوم
سه‌شنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

غربال رزومه با کمک AI برای اولین بار در ایران

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارکاربوم
سه‌شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

آشنایی با تست ارزیابی و استعدادیابی کلیفتون

  • آنلاین
  • رایگان
آواتارکاربوم
ارتباط با کاربوم
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۱۴۲۴۱۱۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام