کلینیک بهبـودوتوسعه پـروژه‌ها  PIDclinic

کلینیک بهبـودوتوسعه پـروژه‌ها PIDclinic

رویداد‌ها۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۵
ارتباط با کلینیک بهبـودوتوسعه پـروژه‌ها PIDclinic
شماره برگزارکننده
۶۶ ۷۰ ۹۱ ۲۵ (۰۲۱)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کلینیک بهبـودوتوسعه پـروژه‌ها PIDclinic

نخستین ارائه‌کننده خدمات تخصصی:

"آسیب‌شناسی، بهبـود و توسعه عملکـرد پـروژه‌ها، صنایع و سازمان‌های پـروژه‌محـور"

  •   *  آسیب‌شناسی پـروژه و سازمان و ارائه راهکارهای بهبـود
  •   *  پشتیبانی درمـان و بهبـود عملکـرد