کلینیک بهبـودوتوسعه پـروژه‌ها  PIDclinic

کلینیک بهبـودوتوسعه پـروژه‌ها PIDclinic

رویداد‌ها۱۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۷
ارتباط با کلینیک بهبـودوتوسعه پـروژه‌ها PIDclinic
شماره برگزارکننده
۶۶ ۷۰ ۹۱ ۲۵ (۰۲۱)
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کلینیک بهبـودوتوسعه پـروژه‌ها PIDclinic

تنها ارائه‌کننده خدمات تخصصی:

"آسیب‌شناسی مشکلات در پـروژه‌ها و سازمان‌های پـروژه‌محـور و ارائه راهکارهای بهبـود "

  • *  مشـاوره و پشتیبانی بهبـود عملکـرد
  • *  بازیـابـی پــروژه‌های بحــرانی
  • *  مدیریـت دعــاوی و ادعـاها
  • *  آموزش و توانمنـدسـازی