کمیته رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کمیته رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۱۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۲
ارتباط با کمیته رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۵۰۰۵۶۶۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام