گروه آموزش مدیریت NMS

گروه آموزش مدیریت NMS

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۳
ارتباط با گروه آموزش مدیریت NMS
وبسایت
https://nms.ir/
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۶۱۱۰۸۵۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره گروه آموزش مدیریت NMS

در اغلب سازمانهای نوآور در دنیا یک دینامیک مشابه وجود دارد، مدیران و رهبران سازمانهای بزرگ مهارتهایی دارند که مزیت اصلی این سازمانها محسوب می شود، ما در همکاری مشترک با کمپانی مشهور CoachingOurselves کانادا، و با استفاده از متدولوژی مرکز CPL دانشگاه هاروارد و سالها پژوهش در این حوزه، خدمات خود را برای توسعه این مهارتها و خلق سازمانهای نوآور طراحی کرده ایم.