معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۱۵
ارتباط با معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۷۲۳۶۵۴۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی