گروه پیوند

ارتباط با گروه پیوند
درباره گروه پیوند

یک گروه المپادی هستیم که تصمیم گرفتیم با برگزاری گردهمایی پیوند به نقش خودمون در پیوند علوم عمل کنیم! بعد از اولین گردهمایی در دانشگاه شریف، اینبار در دانشگاه تهران میزبان شما هستیم!