گوهر لواسانی

گوهر لواسانی

رویداد‌ها۲۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۵۳
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰

وبینار شهریور 1403 یادگیری زبان و آمادگی آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰

وبینار مرداد 1403 یادگیری زبان و آمادگی برای آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

وبینار اسفند 1403 یادگیری زبان و آمادگی آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

وبینار بهمن 1403 یادگیری زبان و آمادگی آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

وبینار دی 1403 یادگیری زبان و آمادگی آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

وبینار آذر 1403 یادگیری زبان و آمادگی آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

وبینار آبان 1403 یادگیری زبان و آمادگی آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۲۰:۰۰

وبینار مهر 1403 یادگیری زبان و آمادگی آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰

وبینار تیر 1403 یادگیری زبان و آمادگی برای آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰

وبینار خرداد: یادگیری زبان و آمادگی برای آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰

وبینار اردیبهشت: یادگیری زبان و آمادگی برای آیلتس

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ ساعت ۲۱:۰۰

وبینار فروردین: یادگیری زبان و آمادگی برای IELTS

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارگوهر لواسانی
ارتباط با گوهر لواسانی
شماره برگزارکننده
Email/IGDM/EvandDM/only
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره گوهر لواسانی

مدرس زبان و مترجم هم زمان بین المللی انگلیسی-فارسی سابقه مشاوره آموزشی از سال هشتاد و هفت استرالیا-ایران