گروه DLeX و آزمایشگاه سامانه‌های پردازش هوشمند رایانه‌ای دانشگاه تبریز

گروه DLeX و آزمایشگاه سامانه‌های پردازش هوشمند رایانه‌ای دانشگاه تبریز

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸۵
ارتباط با گروه DLeX و آزمایشگاه سامانه‌های پردازش هوشمند رایانه‌ای دانشگاه تبریز
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۶۲۲۱۱۲۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی