کمیته تخصصی مهندسی صنایع کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

کمیته تخصصی مهندسی صنایع کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۹
ارتباط با کمیته تخصصی مهندسی صنایع کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۸۹۹۷۶۹۰-۰۲۱۸۸۹۹۸۱۳۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره کمیته تخصصی مهندسی صنایع کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران

کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران