مجتمع استارتاپی «آرتان 1100»

مجتمع استارتاپی «آرتان 1100»

رویداد‌ها۳۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۴
دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰

Up Talk 13 - Speaking startupally! in English

 • تبریز
 • رایگان
آواتارمجتمع استارتاپی «آرتان 1100»
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰

Up Talk 11 - Speaking startupally! in English

 • تبریز
 • رایگان
آواتارمجتمع استارتاپی «آرتان 1100»
دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰

Up Talk 10 - Speaking startupally! in English

 • تبریز
 • رایگان
آواتارمجتمع استارتاپی «آرتان 1100»
یک‌شنبه ۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۰

کارگاه هوش هیجانی

 • تبریز
 • رایگان
آواتارمجتمع استارتاپی «آرتان 1100»
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰

Up Talk 9 - Speaking startupally! in English

 • تبریز
 • رایگان
آواتارمجتمع استارتاپی «آرتان 1100»
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰

Up Talk 8 - Speaking startupally! in English

 • تبریز
 • رایگان
آواتارمجتمع استارتاپی «آرتان 1100»
ارتباط با مجتمع استارتاپی «آرتان 1100»
شماره برگزارکننده
۰۴۱۳۳۳۴۵۵۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی