CHARTINO - چارتینو

ارتباط با CHARTINO - چارتینو
درباره CHARTINO - چارتینو

چارتینو برگرفته از چارت است همان نمودار های  قیمت در انواع  بازار ها.  قبل از هر چیزی چارتینو یک مکتب است که بر اساس عوامل روانشناختی شکل گرفته است  که سعی دارد نگرشی واقعی  تر به چارت و شاید به تبع آن به بازار در معامله گران ایجاد نماید.