انجمن علمی کامپیوتر جهاددانشگاهی

انجمن علمی کامپیوتر جهاددانشگاهی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر جهاددانشگاهی
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۸۴۸۷۳۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی کامپیوتر جهاددانشگاهی

انجمن علمی گروه کامپیوتر مرکز علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد