معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۸
ارتباط با معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۳۲۲۳۴۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام