شتابدهنده فارابی

شتابدهنده فارابی

رویداد‌ها۱۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۸۰
ارتباط با شتابدهنده فارابی
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۲۴۱۹۴۱۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شتابدهنده فارابی

شتابدهنده تخصصی فین تک ایران