تیم مشاوران مدیریت حامی شریف

تیم مشاوران مدیریت حامی شریف

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۲
ارتباط با تیم مشاوران مدیریت حامی شریف
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۵۹۹۵۶۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره تیم مشاوران مدیریت حامی شریف

تیم مشاوران مدیریت حامی شریف ؛ حامی کسب و کارهای حوزه ارائه خدمات مشاوره مدیریت