همفکر ساری

همفکر ساری

رویداد‌ها۱۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۴
چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

شانزدهمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

پانزدهمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

چهاردهمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۰۰

سیزدهمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

دوازدهمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

یازدهمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

دهمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

نهمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

هشتمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

هفتمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

ششمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

پنجمین همفکر ساری

 • ساری
 • رایگان
آواتارهمفکر ساری
ارتباط با همفکر ساری
شماره برگزارکننده
https://t.me/hamfekrsupport
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره همفکر ساری

همفکر فرصتی برای کارآفرینان، برنامه‌نویسان، طراحان و سرمایه‌گذاران است تا به شبکه‌سازی،‌ تبادل نظر و یادگیری از یکدیگر منجر شود.