موسسه هم نوا

رویداد‌های موسسه هم نوا
ارتباط با موسسه هم نوا
درباره موسسه هم نوا

ما خانواده ای هستیم که خود را با نگاهی که به انسان و رشد او از بدو تولد داریم، معرفی می کنیم و بر این باوریم که کودکان موجوداتی ناقص و ناتوان نیستند. آن ها هر روز، هزار بار با قابلیت های ذاتی و بی نظیرشان،‌ شگفت زده مان می کنند. ما از سال های اولیه کودکی به عنوان طلایی ترین دوران عمر هر انسانی یاد می کنیم. یادگیری ها و دریافت های این دوران، اثرات دراز مدتی به درازای تمام عمر دارند. با این نگاه،سرمایه گذاری در سال های اولیه کودکی را امری بسیار سودمند می دانیم و در هم نوا می کوشیم در تمام حوزه های فعالیت خود، به کیفیت و کارآمدی به طور ویژه توجه کنیم و تمام ابعاد رشدی کودک را به صورت همه جانبه و کلی بنگریم. در کنار این رویکرد، همواره دوست داریم به ورطه ی دانای کل بودن و ارشاد خالی از همدلی مخاطب،‌ گرفتار نیاییم. از این رو، با تمام وجود خود را به جای مخاطب می گذاریم و تلاش می کنیم زیر و بم نیازهایش را بشناسیم و به جای او تصمیم نگیریم. در این اجتماع بزرگ،‌ با همه کسانی که به نحوی برای تعالی انسان، زمان و انرژی صرف می کند،‌ حول موضوع مشترکی به نام کودک و دوران کودکی گرد هم آمده ایم. دوست داریم تا آن جا که ممکن است، کارآفرینان، فعالان اجتماعی، مدیران و سیاست گذاران با یکدیگر همراه شوند. ما در هم نوا رسالت و چشم اندازی فراتر از یک کودک، یک محله، یا یک شهر داریم و به دنبال فراهم آوردن خدمات با کیفیت و دردسترس حوزه کودکی برای همه کودکان و خانواده ها هستیم.دوست داریم توجه به کودک و تلاش برای رشد همه جانبه او به اولویت اصلی تمام مردم ایران تبدیل شود. به امید روزی که همه مردم دنیا برای ارتقاء کیفیت زندگی کودکان، هم نوا شوند.