مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان هرمزگان

مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان هرمزگان

رویداد‌ها۸۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۸۷
ارتباط با مرکز نوآوری پارک علم و فناوری استان هرمزگان
شماره برگزارکننده
+۹۸-۷۶۳۳۳۵۰۷۹۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی