شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران

رویداد‌ها۳۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۴۹
ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۸۹۴۲۲۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران.