شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران

ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران
درباره شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه تهران.

برگزار کننده ورکشاپ ها و دوره های تابستانی.