گروه آموزشی برجی

ارتباط با گروه آموزشی برجی
درباره گروه آموزشی برجی

برگزار کننده 20 دوره آموزش جذب ثروت + 8 دوره آموزشی هدف گذاری در شهر های مشهد و اصفهان

برگزاری سمینار بزرگ تحول سرنوشت مالی در مشهد

برگزار کننده 3 کارگاه پیشرفته ثروت در مشهد و اصفهان