دبیرخانه دائمی کنفرانس داده کاوی ایران

دبیرخانه دائمی کنفرانس داده کاوی ایران

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با دبیرخانه دائمی کنفرانس داده کاوی ایران
شماره برگزارکننده
۲۲۴۹۷۲۸۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دبیرخانه دائمی کنفرانس داده کاوی ایران

اهداف کنفرانس

  • بسط و گسترش دانش داده کاوی در کشور
  • آشنایی با آخرین یافته ها و کاربرد های دانش داده کاوی در دنیای توسعه یافته و مرور نمونه های موفق جهانی
  • معرفی هر چه بیشتر توانمندی های دانش داده کاوی به عنوان روش برتر حل مسئله
  • آشنایی با توانمندی های علمی و کاربردی کشور در عرصه دانش داده کاوی
  • هم اندیشی دانشگاهیان ، دانش پژوهان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ها و مدیران و کارشناسان بخش های مختلف مرتبط با دانش داده کاوی