دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی طراحی خدمات

دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی طراحی خدمات

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۸
ارتباط با دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی طراحی خدمات
وبسایت
http://iransdc.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۹۶۷۸۲۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره دبیرخانه دائمی کنفرانس ملی طراحی خدمات

کنفرانس طراحی خدمات سعی دارد محیطی علمی و تعاملی ایجاد نماید تا این رشته با بحث و تبادل نظر متخصصانش با پیاده‌سازی‌های بومی، ایجاد مبانی علمی و بومی شده بر مبنای نیازهای فرهنگی و اجتماعی ایران، امکان عرضه در داخل کشور را بیابد. به عبارت دیگر، کنفرانس طراحی خدمات رسالت خود را تسهیل روند تعامل برای ورود علمی، بومی‌سازی و پیاده‌سازی دانش طراحی خدمات در کشور می‌داند