گروه کاربران ند جی اس ایران

ارتباط با گروه کاربران ند جی اس ایران
درباره گروه کاربران ند جی اس ایران

جمعی از برنامه نویسان ند‌جی‌اس (node.js) ایرانی که به یادگیری، ارتقای سطح دانش و کاربری این زمینه در صنعت علاقه‌مند هستند.